accuserienummer

Er zit een zilveren label op de batterij. Naast het S/N-teken vindt u een 7-cijferig nummer. Voer deze in het veld in zonder spaties of speciale tekens.