Privacyinformatie

1.   Algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, worden afhankelijk van de aard en omvang van uw bezoek verschillende persoonsgegevens verwerkt.Persoonsgegevens zijn informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“).Een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (bijv. door middel van toewijzing aan een online identificator) ​​wordt als identificeerbaar beschouwd.Dit omvat informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of IP-adressen.

Met deze privacyinformatie informeren wij u conform art.12 ev AVG welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt en gebruikt.Hieronder vindt u met name informatie over welke gegevens wij verzamelen in verband met uw bezoek en het gebruik van onze website, waarvoor we de verzamelde gegevens gebruiken en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.Ook vindt u informatie over de rechten die u heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyinformatie met ingang van de toekomst aan te passen, met name in het geval van de verdere ontwikkeling van onze website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de overeenkomstige jurisprudentie.Deze privacyinformatie is van toepassing op alle pagina’s van onze website (www.pendix.de).Ze is niet van toepassing op gelinkte websites of internetpresenties van andere providers.

2.   Verantwoordelijke

Verantwoordelijke overeenkomstig art. 4 nr. 7 DSGVO is de

Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau, Duitsland
Tel.:+49 (0)375 270 667 10
E-mail: info@pendix.de

3.   Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op het e-mail-adres datenschutz@pendix.de of op het volgende postadres:

GP Data GmbH
Stephan Schuldt
Mädler-Passage, Aufgang B
Grimmaische Str. 2-4
04109 Leipzig

4.   Beveiliging
Om veiligheidsredenen en om uw naar ons verzonden persoonsgegevens te beveiligen, maken wij gebruik van een SSL- of TLS-codering om uw gegevens te beschermen tegen de toegang door onbevoegde personen.Een gecodeerde verbinding is te herkennen aan de tekenreeks https:// en het slot-symbool in de adresbalk van uw browser.

5.   Doeleinden en wettelijke basis voor verwerking

5.1  Toegang tot en bezoek aan onze website – serverlogbestanden

Ten behoeve van de technische terbeschikkingstelling van onze website is het noodzakelijk dat wij bepaalde door uw browser automatisch overgedragen informatie verwerken, zodat onze website in uw browser kan worden weergegeven en gebruikt.Deze informatie wordt elke keer dat u onze website bezoekt automatisch verzameld en opgeslagen in de zogenaamde serverlogbestanden.De door uw browser overgedragen en in de serverlogbestanden opgeslagen informatie omvat het volgende:

 • IP-adres
 • datum en tijd van het verzoek
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • hoeveelheid overgedragen gegevens
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL);
 • browsertype en browserversie;
 • gebruikt besturingssysteem

De opslag van de bovengenoemde toegangsgegevens is technisch noodzakelijk ten behoeve van de terbeschikkingstelling van onze website en om de systeemveiligheid te garanderen.Dit geldt ook voor de opslag van uw IP-adres, die noodzakelijk is en onder andere omstandigheden in ieder geval theoretisch aan u persoonlijk kan worden toegewezen.Naast de hierboven genoemde doeleinden gebruiken wij serverlogbestanden uitsluitend om ons internetaanbod al naar behoefte aan te passen en te optimaliseren, puur statistisch en zonder enige conclusie over u persoonlijk te trekken.Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen, noch worden de gegevens geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

De toegangsgegevens die bij het gebruik van onze website worden verzameld, worden bewaard zolang deze gegevens nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.Voor IT-beveiligingsdoeleinden wordt uw IP-adres maximaal 7 dagen op onze webserver opgeslagen.

Als u onze website bezoekt om meer te weten te komen over ons dienstenaanbod of om dit te gebruiken, is artikel 6 lid 1 p. 1 punt b AVG de basis voor de tijdelijke opslag en verwerking van toegangsgegevens, vandaar is de gegevensverwerking voor het uitvoeren van een ​​contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen toegestaan.Bovendien dient artikel 6 lid 1 p. 1 punt f AVG als rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van technische toegangsgegevens.Ons gerechtvaardigd belang hierbij is om u een technisch functionerende en gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden en de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

5.2   Contact
5.2.1 Telefoon, e-mail

Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt via de contactmogelijkheden op onze website, wordt de inhoud van uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens, voor zover relevant of vereist om uw verzoek te beantwoorden, verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken.

De verwerking van de door u in het kader van uw verzoek verstrekte persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) voor zover dit is verkregen.

De gegevens die u in het kader van de aanvraag verstrekt of verzendt, worden door ons bewaard totdat u ons verzoekt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (b.v. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name de wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

5.2.2  Contactformulier

Als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, verwerken wij de gegevens die u in het contactformulier achterlaat.

De verwerking van de gegevens die u via het contactformulier verstrekt vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) voor zover dit is verkregen.

De gegevens die u via het contactformulier verstrekt, worden door ons bewaard totdat u ons verzoekt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (b.v. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name de wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

5.3  Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u regelmatig informeren over de laatste ontwikkelingen:

5.3.1  Aanmelding voor onze nieuwsbrief

Voor de aanmelding van onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde Double-opt-in-procedureDat betekent dat we na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te krijgen.Als u uw aanmelding niet bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en automatisch verwijderd na één maand. Daarnaast slaan we altijd uw gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen oplossen.

Voor de aanmelding is alleen het verstrekken van uw e-mailadres vereist. Na de bevestiging van uw aanmelding slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het toezenden van de nieuwsbrief.

5.3.2  Verzending van onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door de CleverReach-service van de CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede.CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Het e-mailadres dat u heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, wordt opgeslagen op de servers van CleverReach.

Met onze nieuwsbrief, die wordt verzonden met de dienst CleverReach, kunnen wij het gedrag van de ontvangers van onze nieuwsbrief analyseren. In het bijzonder kan worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link binnen de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van het zogenaamde “conversion tracking” kan ook worden bepaald of een vooraf gedefinieerde actie op onze website heeft plaatsgevonden na het klikken op een link in de nieuwsbrief.Meer informatie over de gegevensanalyse in verband met het gebruik van CleverReach vindt u via de volgende link: https://support.cleverreach.de/hc/de/sections/200838891-Reports-Analysen

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het ontvangen van onze nieuwsbrief is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG.Uw toestemming kunt u op elk moment intrekken en de nieuwsbrief opzeggen.Intrekking is mogelijk door op de in elke nieuwsbrief opgenomen link te klikken, via e-mail aan datenschutz@pendix.de of door een bericht aan de in deze privacyverklaring opgegeven contactgegevens.

Uw gegevens die worden verwerkt met het doel onze nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of CleverReach tot uw afmelding van de nieuwsbrief opgeslagen en worden na de afmelding van onze nieuwsbrief verwijderd uit onze distributielijst.

Na het afmelden van onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres door ons of door CleverReach eventueel opgeslagen in een zogenaamde “blacklist” om te voorkomen dat u na het afmelden van onze nieuwsbrief geen verdere e-mails ontvangt.De in de blacklist opgeslagen e-mailadressen worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens.Het opslaan van uw e-mailadres op de blacklist dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven.De verwerking vindt daarom plaats op basis van een legitiem belang in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f) AVG.

5.4  Online shop

5.4.1 Klantenaccount

In verband met het bestelproces in onze online shop kunt u vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarin u uw gegevens kunt opslaan voor toekomstige aankopen in onze online shop.Bij het aanmaken van een klantenaccount worden de volgende gegevens verzameld:

 • telefoonnummer
 • e-mail-adres
 • aanhef
 • voornaam
 • achternaam
 • straat
 • huisnummer
 • postcode
 • plaats
 • land

In het geval van een afwijkend factuur- of afleveradres worden aanvullend de volgende gegevens verzameld:

 • bedrijf (optie)
 • telefoonnummer
 • aanhef
 • voornaam
 • achternaam
 • straat
 • huisnummer
 • postcode
 • plaats
 • land

De verwerking van de bovengenoemde gegevens, die u in het kader van het registratieproces hebt verstrekt, vindt plaats met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het sluiten van verdere contracten (met name verkoopovereenkomsten) op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG.

Het door u in het kader van het bestelproces opgegeven e-mailadres kan bovendien worden verwerkt voor directe reclame per e-mail voor soortgelijke goederen of diensten.In het geval van verwerking met het oog op directe reclame, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over soortgelijke goederen en diensten.U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen directe reclame per e-mail (zie punt 8).

De gegevens die bij de registratie van uw gebruikersaccount worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u als gebruiker in onze online winkel bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd.Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5.4.2 Aankoop

5.4.2.1 Gegevensverwerking bij het afsluiten van het contract

Wanneer u iets koopt in onze online shop, registreren en verwerken wij uw aankoopgegevens. Aankoopgegevens kunnen met name de volgende informatie bevatten:

 • bestelnummer
 • details over de gekochte producten (naam, aantal, aankoopprijs, etc.)
 • informatie over de betaalmethode;
 • aflever- en factuuradres;
 • mededelingen en communicatie met betrekking tot de aankoop (b.v. herroepingsverklaring, reclamaties en mededelingen aan de klantendienst);
 • leverings- en betalingsstatus, b.v. „betaald“ en „verzonden“;
 • informatie van dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract

Uw bovengenoemde persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de orderverwerking op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG.Persoonsgegevens die in verband met uw bestelling worden verwerkt, worden gewist voor zover opslag niet langer nodig is.Op grond van verplichte commerciële en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens 10 jaar te bewaren.2 jaar na beëindiging van het contract zullen we de verwerking beperken en reduceren tot het voldoen aan de bestaande wettelijke verplichtingen.

5.4.2.2 Gegevensverwerking tijdens het betalingsproces

In het kader van de orderverwerking geven we uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieders.De aard en omvang van de doorgegeven gegevens zijn afhankelijk van de door de gebruiker gekozen betaalmethode.

PayPal

Als u een bestelling in onze online shop - voor zover mogelijk - met PayPal wilt betalen, wordt het door u te betalen bedrag overgedragen met uw voor- en achternaam, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres aan PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg), zodat u de betaling aan ons via PayPal kunt autoriseren.Hiervoor heeft u een PayPal-account nodig.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG, omdat de verwerking van de bovengenoemde gegevens noodzakelijk is voor de betaling met PayPal en dus voor de uitvoering van het contract.

De gegevens die naar PayPal worden verzonden, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus.Hiermee wil PayPal de identiteit en kredietwaardigheid verifiëren.PayPal kan uw gegevens ook doorgeven aan derden, voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens in opdracht van ons moeten worden verwerkt.Het privacybeleid van PayPal is te vinden onder de volgende link:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f AVG, gebaseerd op ons belang om u effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden en in dit kader fraude te voorkomen.

GiroPay

Indien u een bestelling in onze online shop - voor zover mogelijk - met GiroPay wilt betalen, worden de betalingsgegevens die u tijdens het betalingsproces hebt ingevoerd, doorgegeven aan GiroPay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt / Main.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG, aangezien de verwerking van de bovengenoemde gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst om uw aankoop door GiroPay te betalen.

EasyCredit aankoop op afbetaling

Indien u voor het betalen van uw bestelling in onze online shop voor een „easyCredit - aankoop op afbetaling“ kiest, zullen we de persoonlijke gegevens die in het kader van het bestelproces van u zijn verzameld, doorgeven aan TeamBank AG, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg (hierna "easyCredit"), ten behoeve van de betalingsverwerking.

EasyCredit geeft gegevens door aan handelsinformatiebureaus ten behoeve van de kredietbeoordeling en ontvangt van hen informatie evenals eventueel kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures, waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat (zogenaamde scorewaarden).De handelsinformatiebureaus zijn:

 • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden,
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße, 11, 41460 Neuss,
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

EasyCredit baseert de berekende scorewaarde op haar beslissing over de beschikbaarstelling van de respectievelijke betaalmethoden.Meer informatie over de gegevensverwerking door EasyCredit vindt u in de privacyverklaring van EasyCredit:

https://www.easycredit.de/Datenschutz.html

Wij bewaren de relevante gegevens voor de verwerking van de betaling zolang als nodig is voor de uitvoering van de transactie.Als de gegevens onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplichten, worden ze verwijderd nadat de bewaarplichten zijn verstreken.De duur van de opslag van de gegevens door easyCredit blijkt uit de privacyverklaring van easyCredit:

https://www.easycredit.de/Datenschutz.html

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerkingen is art. 6, lid 1, punt b AVG, aangezien de verwerking van de bovengenoemde gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst om uw aankoop door easyCredit te betalen.

Factuur, vooruitbetaling

Indien u een bestelling in onze online shop - voor zover mogelijk - vooraf of op rekening wilt betalen, dan ontvangen wij geen directe betalingsgegevens van u via de online shop.

Creditcard

Indien u een bestelling in onze online shop - voor zover mogelijk – met uw creditcard wilt betalen, hebben wij voor de betalingsverwerking de gegevens nodig die op de betaalpagina met een (*) als vereist gemarkeerd zijn, met name creditcardnummer, naam van de houder van de creditcard en de geldigheid van de creditcard.We controleren de ingevoerde gegevens samen met de gegevens van uw bestelling om oneigenlijk gebruik van de creditcard of de betalingsfaciliteiten met creditcard in een vroeg stadium te kunnen herkennen en gebruiken de gegevens na succesvolle verificatie om de overeengekomen betaling per creditcard te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG, aangezien de verwerking van de bovengenoemde gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst om uw aankoop met een creditcard te betalen.

Bovenstaande gegevens worden door ons maximaal 24 maanden bewaard om ze te kunnen vergelijken met andere creditcardbetalingen ter bestrijding van fraude en misbruik en worden daarna verwijderd.Het betalen met een creditcard is vrijwillig, wij bieden u een aantal andere betaalmogelijkheden.

5.4.2.3 Gegevensoverdracht aan vervoersdienstverleners

Voor het leveren van goederen die u via onze online shop heeft besteld, werken wij samen met logistieke dienstverleners / vervoersbedrijven.Hiertoe kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven met het oog op de levering van de bestelde goederen:

 • voornaam
 • achternaam
 • postadres

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG.

5.5  Verwijzingsprogramma

Er is momenteel geen verwijzingsprogramma in Nederland.

5.6  Gebruik van cookies en bijbehorende Plugins/Tools

5.6.1 Cookies

Op onze website gebruiken wij zogenaamde “cookies”.Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van het apparaat waarmee u onze website bezoekt.De browser die u gebruikt, kan worden geïdentificeerd wanneer u onze website bezoekt via de karakteristieke tekenreeksen in de cookies.Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw apparaat.Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en om het aanbieden van bepaalde functionaliteiten op onze website mogelijk te maken.

Cookies kunnen gegevens bevatten waarmee het door u gebruikte apparaat kan worden herkend.In sommige gevallen bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen (bijvoorbeeld taalinstellingen) die niet aan personen kunnen worden gerelateerd.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde weigeren en cookies verwijderen door op uw apparaat de juiste instellingen te maken:

 • De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren.U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de instelling “Accepteer geen cookies” te activeren.Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw browser provider.
 • Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd.Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u verkrijgen bij uw browser provider.
 • Net als bij het gebruik van cookies is het weigeren of verwijderen ervan afhankelijk van het gebruikte apparaat en de browser.U moet cookies daarom voor elk van uw apparaten en, als u meerdere browsers gebruikt, voor elke browser afzonderlijk weigeren of verwijderen.

Als u in uw browser de functie “Accepteer geen cookies” activeert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website of individuele functies slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde “sessie-cookies”, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en zogenaamde “permanente cookies”, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen en pas na een bepaalde periode worden verwijderd.Wat hun functies betreft, hebben wij de cookies die op onze website worden gebruikt in de volgende categorieën ingedeeld:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in ons systeem.
 • Marketing cookies: Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website.Bovendien kunnen marketingcookies cookies zijn van externe advertentiepartners die deze gebruiken voor het profileren en het bijhouden van gegevens over meerdere websites.

Gebruikte cookies

5.6.2 Gebruikte cookies

Naam

Provider

Categorie

Doel

Bewaarduur

px_cookieconsent_status

Pendix

Noodzake-lijke cookie

Deze cookie slaat uw cookie-instellingen voor deze website op.U kunt deze cookies op elk moment wijzigen of uw toestemming intrekken.

1 maand

px_cookieconsent_chatbot

Pendix

Noodzake-lijke cookie

Deze cookie slaat het wel/niet verlenen van uw toestemming op voor het gebruik van chatbot-cookies.U kunt deze cookies op elk moment wijzigen of uw toestemming intrekken.

1 maand

Px_cookieconsent:analytics

Pendix

Noodzake-lijke cookie

Deze cookie slaat het wel/niet verlenen van uw toestemming op voor het gebruik van marketing cookies.U kunt deze cookies op elk moment wijzigen of uw toestemming intrekken.

1 maand

django_language

Pendix

Noodzake-lijke cookie

Dit wordt gebruikt voor het opslaan van uw taalinstellingen.

7 maanden

fe_typo_user

Pendix

Noodzake-lijke cookie

De sites gebruiken ook “fe_typo_user”. Deze cookie wordt ingesteld door het CMS (Content Management System) TYPO3 voor de onmiskenbare identificatie van een gebruiker.Het biedt de gebruiker een beter bedieningsmanagement, bijvoorbeeld door zoekinstellingen of formuliergegevens op te slaan.

Einde van de sessie

Marketing cookies:

Marketing cookies

Naam

Provider

Categorie

Doel

Bewaarduur

_gat_*****

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Ingesteld door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te beheren.

1 minuut

_ga

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Registreert een unieke ID voor een websitebezoeker die bijhoudt hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

2 jaar

_gid

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Registreert een unieke ID voor een websitebezoeker die bijhoudt hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

1 dag

_ga_********

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Deze cookie slaat een unieke ID op voor een websitebezoeker en houdt bij hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

 

_gat_gtag_*********

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Cookie van de analysedienst Google Analytics om aanvragen te vertragen.

1 minuut

IDE

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker op de website te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de aanbieder, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen.

1 jaar

_gcl_au

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.

3 maanden

NID

Google Ireland Limited

Marketing cookie

De NID-cookie bevat een unieke ID waarmee Google uw voorkeuren en andere informatie opslaat.

6 maanden

NID, 1P_JAR, DV, CONSENT

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt om u advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn.

max. 2 jaar

YSC

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Registreert een unieke ID om statistieken op te slaan over welke YouTube video’s de gebruiker heeft gezien.

Session

OGPC

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de functionaliteit van Google Maps ter beschikking te stellen.

1 jaar

OGP

Google Ireland Limited

Marketing cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de functionaliteit van Google Maps ter beschikking te stellen.

1 jaar

_fbp

Meta Ireland Limited

Marketing cookie

Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of retargeting te activeren.

3 maanden

Innkeepr

Inkeeps UG

Marketing cookie

Registreert een unieke ID voor een websitebezoeker die bijhoudt hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

2 jaar

trustbadge

Trusted Shops GmbH

Marketing cookie

De trustbadge wordt gebruikt om de aankoopbescherming via Trusted Shops weer te geven en te activeren.

 

MUID

Microsoft Ireland

Marketing cookie

Dit is een Microsoft-cookie die een GUID bevat die aan uw browser is toegewezen.Het wordt ingesteld wanneer u interactie heeft met een Microsoft-eigendom, inclusief een UET-beacon-oproep of een bezoek aan een Microsoft-eigendom via de browser.

2 jaar

_uetmsclkid

Microsoft Ireland

Marketing cookie

Dit is de Microsoft Click ID, die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het bijhouden van conversies te verbeteren. Indicatie:UET stelt voor deze parameter een first-party cookie in op het domein van uw website.Wanneer autotagging van de Microsoft Click ID is ingeschakeld, wordt de advertentieklikinformatie gegenereerd op het moment dat er op de advertentie wordt geklikt en toegevoegd aan de URL van de bestemmingspagina.

3 maanden

_uetsid

Microsoft Ireland

Marketing cookies

Dit bevat de sessie-ID voor een unieke sessie op de website.Indicatie:Vanaf juli 2023 is _uetsid als volgt bijgewerkt met aanvullende parameters: insights_sessionId, timestamp, pagenumber, upgrade, upload.

1 dag

_uetvid

Microsoft Ireland

Marketing cookies

UET kent dit unieke, geanonimiseerde bezoekers-ID toe, dat een unieke bezoeker vertegenwoordigt.UET slaat deze gegevens op in een first-party cookie.Indicatie:Vanaf juli 2023 is _uetvid als volgt bijgewerkt met aanvullende parameters: insights_userId, cookieVersion, expiryTime, consent, cookie_creation_time.

2 jaar

De rechtsgrondslag voor de opslag van noodzakelijke cookies is art. 25 lid 2 nr. 2 TTDSG.Marketing cookies worden uitsluitend opgeslagen op basis van uw uitdrukkelijke en actieve toestemming overeenkomstig met art. 25, lid 1 TTDSG in combinatie met art. 6, lid 1 punt a AVG.

5.6.3 Cookie management

Als uw toestemming vereist is voor het opslaan van cookies op uw apparaat, wordt op deze website een cookie-toestemmingstool gebruikt om uw toestemming te verkrijgen en dit te documenteren in overeenstemming met de gegevensbescherming.

In verband met het gebruik van de cookie-toestemmingstools worden cookies (px_cookieconsent_status, Px_cookieconsent:analytics) in uw browser opgeslagen om de door u verleende toestemming of de intrekking van deze toestemming op te slaan.

Als u de door u verleende toestemmingen wilt intrekken of uw selectie wilt wijzigen, verwijdert u gewoon de informatie die is opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser.Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt u opnieuw om uw cookiekeuze gevraagd (toestemming).Alternatief kunt u uw verleende toestemmingen intrekken of uw selectie wijzigen door op de onderstaande knop te klikken:

[cookie instellingen aanpassen]

De rechtsgrondslag voor het opslaan van informatie op uw apparaat en de toegang daartoe in verband met het gebruik van de cookie-toestemmingstool is artikel 25, lid 2 nr. 2 TTDSG.

5.6.4 Google Analytics

Voor zover u toestemming heeft verleend wordt op deze website gebruik gemaakt van de dienst Google Analytics 4, die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (hierna „Google“) voor de Europese Ruimte ter beschikking wordt gesteld.

Google Analytics 4 gebruikt JavaScript en pixels om informatie van uw apparaat te lezen evenals cookies om informatie op uw apparaat op te slaan.In verband met het gebruik van Google Analytics 4 worden de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres
 • gebruikers-ID en apparaat-ID
 • referrer-URL (eerder bezochte pagina)
 • geraadpleegde pagina's (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur)
 • gedownloade bestanden
 • links naar andere websites waarop is geklikt
 • bereiken van specifieke doelen (conversies)
 • technische informatie (besturingssysteem, browsertype, - versie en -taal, apparaattype, merk, model en resolutie)
 • geschatte locatie (land, regio en indien van toepassing stad, gebaseerd op het geanonimiseerde IP-adres)

Het IP-adres wordt standaard ingekort met de laatste twee cijfers.Het inkorten van het IP-adres vindt plaats op servers binnen de Europese Unie.

Google verwerkt de in opdracht van ons verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en berichten over de activiteiten op onze website samen te stellen.Wij gebruiken de door Google ter beschikking gestelde informatie om het gebruik van onze website te analyseren en onze website te verbeteren.

De verzamelde gegevens kunnen door Google voor de analyse naar een server van Google in de VS overgebracht en daar worden opgeslagen.

De opslag van cookies in verband met het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 25, lid 1 TTDSG.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van Google Analytics is uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyinformatie onder het punt (“Cookie management“).

In verband met het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited.In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited naar de VS, beschikken Google Ireland Limited en Google LLC over de standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, Module 3) in overeenstemming met artikel 46, lid 2, punt c AVG, om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door de AVG gegarandeerde beschermingsniveau.

Bovendien heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit aangenomen in overeenstemming met artikel 45 AVG voor de VS, het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework.Volgens dit besluit bieden bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Google LLC is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

5.6.5 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager.De Google Tag Manager is een oplossing voor het beheren van websitetags.De tool „Tag-Manager“ is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens.De tool zorgt voor de resolutie van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

5.6.6 Google Fonts

Op deze pagina maken we gebruik van zogenaamde „Web Fonts“,  die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“) voor de Europese Ruimte ter beschikking worden gesteld om een uniforme weergave van lettertypes te garanderen.

Voor het gebruik van de Google lettertypes is geen aanmelding of registratie vereist. Bovendien worden er in verband met het gebruik van Google Fonts geen cookies in uw browser opgeslagen.De informatie die nodig is om de lettertypes weer te geven, wordt opgevraagd via de door Google ter beschikking gestelde domeinen “fonts.googleapis.com” en “fonts.gstatic.com”.Volgens Google staat het verzoek om lettertypes volledig los van alle andere Google diensten. Daarom worden er volgens Google geen Google accountgegevens aan Google doorgegeven in verband met het gebruik van Google Fonts.

Wij maken gebruik van Google Web Fonts om een uniforme weergave van lettertypes binnen ons digitale magazine te garanderen, zonder dat u deze naar onze webserver hoeft te uploaden.Alle door Google ter beschikking gestelde lettertypes zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op websites, wat met name snellere laadtijden mogelijk maakt.

Wanneer u ons digitaal magazine bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de door Google ter beschikking gestelde domeinen “fonts.googleapis.com” en “fonts.gstatic.com” om de lettertypes die nodig zijn voor de correcte weergave van ons digitaal magazine opnieuw te laden.Hierdoor worden (persoons)gegevens naar Google verzonden.De aan Google verzonden gegevens zijn in het bijzonder uw IP-adres, waardoor Google kan herkennen dat u gebruik heeft gemaakt van ons digitaal magazine.Google slaat ook informatie op welke lettertypes worden gebruikt en hoe vaak.De resultaten worden door Google gepubliceerd op interne analyse sites zoals Google Analytics.

Bovendien wordt in verband met het gebruik van Google Fonts automatisch informatie naar Google verzonden, zoals taalinstellingen, IP-adres, en versie, resolutie en naam van de browser.Of deze gegevens door Google worden opgeslagen, kan niet duidelijk worden vastgesteld en wordt door Google niet duidelijk gecommuniceerd.

Aanvragen worden door Google één dag lang bewaard op servers van Google, die zich voornamelijk buiten de Europese Unie bevinden.De lettertypebestanden worden een jaar door Google bewaard.Het doel van Google is om de laadtijden van websites te verbeteren.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is de verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op uw toestemming, art. 6, lid 1 punt a AVG.Uw verleende toestemming kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyinformatie onder het punt (“Cookie management“).

Bovendien hebben wij een legitiem belang bij het gebruik van Google Fonts om onze online service te verbeteren, art. 6, lid 1 punt f AVG.Wij gebruiken Google Fonts echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de in privacyinformatie van Google:

https://www.google.com/policies/privacy/

In verband met het gebruik van Google Fonts hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited.In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited naar de VS, beschikken Google Ireland Limited en Google LLC over de standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, Module 3) in overeenstemming met artikel 46, lid 2, punt c AVG, om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door de AVG gegarandeerde beschermingsniveau.

Bovendien heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit aangenomen in overeenstemming met artikel 45 AVG voor de VS, het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework.Volgens dit besluit bieden bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Google LLC is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

5.6.7 Google Maps

Voor zover u toestemming heeft verleend wordt voor de weergave van interactieve kaarten op deze website gebruik gemaakt van de dienst Google Maps, die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (hierna „Google“) voor de Europese Ruimte ter beschikking wordt gesteld.

Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres en de op de kaart ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld startadres) naar Google worden verzonden.Uw gegevens worden alleen doorgestuurd als u ons uw toestemming hebt verleend voor verzending, in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG.Indien u bij het oproepen van de website geen toestemming geeft voor de overdracht, wordt Google Maps alleen weergegeven als u door op het informatievenster te klikken instemt met de gegevensverwerking.De opslag van cookies in verband met het gebruik van Google Maps is ook uitsluitend gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 25, lid 1 TTDSG.Uw verleende toestemming kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyinformatie onder het punt “Cookie management“.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

In verband met het gebruik van Google Maps hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited.In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited naar de VS, beschikken Google Ireland Limited en Google LLC over de standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, Module 3) in overeenstemming met artikel 46, lid 2, punt c AVG, om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door de AVG gegarandeerde beschermingsniveau.

Bovendien heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit aangenomen in overeenstemming met artikel 45 AVG voor de VS, het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework.Volgens dit besluit bieden bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Google LLC is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

5.6.8 YouTube

We gebruiken video’s van YouTube en YouTube plug-ins op onze website.YouTube is een dienst, die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (hierna „Google“) voor de Europese Ruimte ter beschikking wordt gesteld.

YouTube wordt geïntegreerd door de dienst op onze website in te bedden met behulp van een zogenaamd „iFrames“.Hierbij maken wij gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie „geavanceerde privacymodus“.Wanneer u een pagina oproept met een ingebedde video, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en daarbij de inhoud door mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven.Volgens de gegevens van YouTube worden uw gegevens - met name welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht en apparaatspecifieke informatie inclusief het IP-adres - in de „geavanceerde privacymodus“ alleen naar de YouTube-server verzonden wanneer u de video bekijkt.Ongeacht het afspelen van de ingebedde video’s, wordt er bij elke toegang tot onze website een verbinding met het Google-netwerk „DoubleClick“ tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsactiviteiten kan veroorzaken.

Wanneer u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw account bij YouTube.U kunt dit verhinderen door u voor uw bezoek aan onze website van uw account af te melden.

De opslag van cookies in verband met het gebruik van YouTube is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 25, lid 1 TTDSG.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van YouTube is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyinformatie onder het punt (“Cookie management“).

Wij hebben geen kennis van de bewaartermijn op YouTube en hebben er geen invloed op.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met YouTube is te vinden in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

In verband met het gebruik van Google YouTube hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited.In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited naar de VS, beschikken Google Ireland Limited en Google LLC over de standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, Module 3) in overeenstemming met artikel 46, lid 2, punt c AVG, om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door de AVG gegarandeerde beschermingsniveau.

Bovendien heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit aangenomen in overeenstemming met artikel 45 AVG voor de VS, het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework.Volgens dit besluit bieden bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Google LLC is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

5.6.9 Meta Pixel

We maken op onze website gebruik van de zogenaamde Meta-pixel, dat door Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Meta“) voor de Europese Ruimte ter beschikking wordt gesteld.

Samen met Meta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt als gevolg van de integratie van de Meta pixel.Wij hebben met Meta een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.De tussen Meta en ons gesloten overeenkomst kunt u bekijken via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Volgens de overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 AVG, voor het naleven van de beveiligingseisen van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de Meta-pixel, evenals voor de naleving van de verplichtingen conform artikel 33 en 34 AVG, voor zover er in verband met het gebruik van de Meta-pixel een inbreuk plaatsvindt op de gegevensbescherming.Volgens de gesloten overeenkomst is Meta in het bijzonder verantwoordelijk voor het garanderen van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met de artikelen 15 - 20 AVG, evenals voor de veiligheid van de Meta-pixel in overeenstemming met artikel 32 AVG.

Met de Meta-pixel kunnen wij bezoekers van onze website doelgericht benaderen met op interesse gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.Hiervoor protocolleert de Meta-pixel na een succesvolle integratie op onze website wanneer een gebruiker een actie op onze website verricht (bijvoorbeeld een artikel aan het winkelwagentje toevoegen).De Meta-pixel registreert deze acties (zogenaamde “gebeurtenissen”) en verzendt deze naar Meta.De gebeurtenissen die door de Meta-pixel worden geregistreerd, kunnen door ons worden bekeken en gebruikt om gebruikers van onze website specifiek te benaderen met Facebook-advertenties (bijvoorbeeld als gebruikers een artikel in hun winkelwagentje hebben geplaatst maar dit niet hebben gekocht).

De opslag van cookies in verband met het gebruik van Meta-pixel is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 25, lid 1 TTDSG.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van Meta Pixel is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyinformatie onder het punt “Cookie management“.

In verband met het gebruik van Meta Pixel hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Meta Ireland Limited.In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Meta Ireland Limited naar de VS, beschikken Meta Ireland Limited en de Meta platforms over de standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, Module 3) in overeenstemming met art. 46, lid 2, punt c AVG, om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door de AVG gegarandeerde beschermingsniveau.

Bovendien heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit aangenomen in overeenstemming met artikel 45 AVG voor de VS, het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework.Volgens dit besluit bieden bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework een adequaat niveau van gegevensbescherming.

De Meta Plattforms Inc. is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

5.6.10 Trusted Shops

Voor de weergave van de Trusted Shops diensten (bijvoorbeeld kwaliteitszegels, verzamelde beoordelingen) alsook om Trusted Shops-producten aan te bieden aan kopers na een bestelling, zijn Trusted Shops-widgets in deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan bij een optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1 punt f van de AVG.De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen, waarmee wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 26 AVG.In het kader van deze privacyinformatie informeren wij u hieronder over de essentiële contractuele inhoud in overeenstemming met art. 26, lid 2 AVG.

De trustbadge wordt ter beschikking gesteld in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid door een Amerikaanse CDN-aanbieder (Content Delivery Network).Een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.Meer informatie over gegevensbescherming van de Trusted Shops GmbH vindt u in hun privacyverklaring.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen.De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor de foutanalyse.

Na het voltooien van uw bestelling wordt uw e-mailadres, gehasht met behulp van een eenrichtingscryptografische functie, verzonden naar Trusted Shops GmbH.De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG.Dit is om te controleren of u al geregistreerd bent voor de diensten van de Trusted Shops GmbH. Het is daarom noodzakelijk voor de vervulling van de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops en ons bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactionele evaluatiediensten in overeenstemming met art 6, lid 1, p. 1, punt f van de AVG.Als dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops.Als u nog niet bent geregistreerd voor de diensten krijgt u de mogelijkheid om dit voor het eerst te doen.De verdere verwerking na de registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met de Trusted Shops GmbH.Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH verwijderd en is een persoonlijke referentie dan niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging.De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt f AVG om een ​​probleemloze werking te garanderen.De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël).Een passend beschermingsniveau wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen, alsmede in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of om uw rechten te doen gelden, kunt u in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die bestaat tussen de Trusted Shops GmbH en ons, contact opnemen met de Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden in de hierboven gelinkte privacyinformatie.Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze.Indien nodig wordt uw verzoek vervolgens doorgegeven aan de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

5.6.11 Innkeepr

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van advertentie-/trackingcookies, wordt op deze website gebruik gemaakt van Innkeepr, een webanalysedienst van Innkeepr UG.Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Innkeepr maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.We slaan de op deze manier verzamelde informatie uitsluitend op onze server in Duitsland op.We gebruiken Innkeepr zonder IP-adressen te verzamelen.Een directe persoonlijke referentie van de verzamelde gegevens is daarom uitgesloten.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Innkeepr is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p.1 punt a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyverklaring onder het punt „Cookies“.

5.6.12 Bing Ads

Voor zover u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van de dienst Bing Ads van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 98052, Redmond, Washington, VS, die door Microsoft Ireland, South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall en Leopardstown, Dublin, P521, Ireland (hierna “Microsoft”) voor de Europese Ruimte ter beschikking wordt gesteld.

In verband met het gebruik van Bing Ads worden cookies opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, om een analyse van het gebruik van onze website mogelijk te maken.Voorwaarde hiervoor is dat u via een Bing Ads advertentie op onze website terecht bent gekomen.Op deze manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar ons online aanbod is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt.Wij komen alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de doelpagina is doorgestuurd (conversies).Er worden geen IP-adressen opgeslagen.

De opslag van cookies in verband met het gebruik van Bing Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 25, lid 1 TTDSG.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van Bing Ads is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyinformatie onder het punt “Cookie management“.

Bovendien kan Microsoft mogelijk uw gebruiksgedrag volgen op meerdere van uw elektronische apparaten via zogenaamde cross-device tracking en is daardoor in staat om gepersonaliseerde advertenties op of in websites en apps van Microsoft weer te geven.U kunt dit gedrag deactiveren onder http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Meer informatie over de analysediensten van Bing is te vinden op de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2).Meer informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft und Bing is te vinden in het privacybeleid van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

In verband met het gebruik van Bing Ads hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft.In het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen van Google Ireland Limited naar de VS, beschikken Google Ireland Limited en Google LLC over de standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 3) in overeenstemming met artikel 46, lid 2, punt c AVG, om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door de AVG gegarandeerde beschermingsniveau.De tussen Microsoft en ons gesloten overeenkomst kunt u bekijken via de volgende link:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?lang=14

Bovendien heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 een adequaatheidsbesluit aangenomen in overeenstemming met artikel 45 AVG voor de VS, het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework.Volgens dit besluit bieden bedrijven die zijn gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Microsoft is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

5.7  Sollicitatie

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om te solliciteren naar openstaande vacatures binnen ons bedrijf. Om de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren, moet u als sollicitant nadere informatie over uzelf verstrekken. De voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure benodigde persoonsgegevens zijn te vinden op het sollicitatieformulier voor de betreffende vacature.Het gaat met name om de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam, achternaam
 • e-mail-adres
 • telefoonnummer

Bovendien kunt u belangrijke documenten uploaden, zoals een brief, uw curriculum vitae en certificaten.Deze kunnen verdere persoonsgegevens bevatten zoals geboortedatum, adres etc.

Naast de gegevens die u verstrekt, kunnen wij ook verdere informatie over u verwerken die wij verkrijgen in het kader van de sollicitatieprocedure.Dit kan informatie zijn uit een sollicitatiegesprek dat met u is afgenomen, maar ook informatie die we op legitieme wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld professionele netwerken).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing om een ​​arbeidsrelatie aan te gaan.Rechtsgrondslag is hierbij art. 88 AVG in samenhang met § 26 BDSG evenals eventueel art. 6 lid 1 punt b AVG om contractuele relaties aan te gaan of uit te voeren.

Verder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 punt c AVG) of om ons te verdedigen tegen juridische claims die worden ingesteld. De rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 lid 1 punt f AVG.Een gerechtvaardigd belang vloeit onder meer voort uit de bewijslast in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (Duits - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG).Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, is de rechtmatigheid van de verwerking gegeven op basis van de door u verleende toestemming. Uw verleende toestemming kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken.

Als er een arbeidsrelatie tussen u en ons of tussen u en een met ons verbonden onderneming ontstaat, kunnen de van u ontvangen persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met art. 88 AVG in combinatie met § 26 BDSG  verder worden verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie of voor de uitoefening of nakoming van de rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordiging die voortvloeien uit een wet of een collectieve overeenkomst, een bedrijfs- of dienstverleningsovereenkomst (cao).

Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 90 dagen nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. Dit wordt meestal gedaan om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of om u te verdedigen tegen eventuele claims die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Vervolgens zijn wij verplicht uw gegevens te verwijderen of te anonimiseren. In dit geval zijn de gegevens voor ons alleen beschikbaar als zogenaamde metadata zonder directe persoonlijke referentie voor statistische evaluaties (bijvoorbeeld aandeel vrouwen of mannen in sollicitaties, aantal sollicitaties per periode, etc.).

Als u na voltooiing van de sollicitatieprocedure uw toestemming geeft, bewaren wij de in het kader van de sollicitatieprocedure verzamelde persoonsgegevens in onze talentpool gedurende een periode van 180 dagen na voltooiing van de sollicitatieprocedure. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat wij u ook in de toekomst in aanmerking kunnen nemen voor ​​een openstaande functie in te vullen.U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken of na afloop van 180 dagen nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, worden uw gegevens niet langer gebruikt voor de sollicitatieprocedure en uit onze talentpool verwijderd.

Indien u in het kader van de sollicitatieprocedure bij ons een aanbod tot werk ontvangt en accepteert, bewaren wij de in het kader van de sollicitatieprocedure verzamelde persoonsgegevens tenminste voor de duur van de arbeidsrelatie.

5.8  Hosting

Onze website wordt gehost door een externe dienstverlener, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen.De gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze website worden opgeslagen op de servers van onze host. Deze gegevens omvatten met name IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contactgegevens, toegang tot websites en andere gegevens die bij het gebruik van een website ontstaan.

Onze host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hetzner Online GmbH op:

https://www.hetzner.de/datenschutzhinweis/

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbescherming te waarborgen, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de door ons gebruikte hoster.

5.9  Overige verwerkingsdoeleinden

5.9.1 Naveling van wettelijke voorschriften

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons van toepassing zijn in verband met onze bedrijfsactiviteiten. Hieronder vallen in het bijzonder commerciële of fiscale bewaartermijnen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 punt c AVG om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

5.9.2 Wettelijke handhaving

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze rechten te doen gelden en onze juridische claims af te dwingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om ons te kunnen verdedigen tegen juridische claims. Tenslotte verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen of te vervolgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG, voor zover wij juridische claims doen gelden of onszelf verdedigen in juridische geschillen of wij strafbare feiten voorkomen of onderzoeken (legitiem belang).

6.   Ontvanger van gegevens

Binnen ons bedrijf hebben die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Door ons gebruikte dienstverleners en plaatsvervangende agenten (bijv. technische dienstverleners, expediteurs, afvalverwerkingsbedrijven) kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen. We beperken de overdracht van uw persoonsgegevens tot wat nodig is, rekening houdend met de voorschriften inzake gegevensbescherming. In sommige gevallen ontvangen de ontvangers uw persoonsgegevens als verwerkers en zijn ze dan strikt gebonden aan onze instructies bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen handelen de ontvangers zelfstandig onder hun eigen verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming en zijn ze ook verplicht om te voldoen aan de vereisten van de AVG en andere gegevensbeschermingsvoorschriften.

Ten slotte geven we in individuele gevallen persoonsgegevens door aan onze adviseurs in juridische of fiscale aangelegenheden, waarbij deze ontvangers vanwege hun professionele status verplicht zijn tot bijzondere vertrouwelijkheid en geheimhouding.

7.   Duur van gegevensopslag

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens in eerste instantie voor de duur van het betreffende gebruiksdoel (zie hierboven voor de individuele verwerkingsdoeleinden).Hieronder kunnen ook de perioden vallen waarin een contract tot stand komt (precontractuele rechtsverhouding) en wanneer een contract wordt afgehandeld.Op deze basis worden persoonsgegevens regelmatig verwijderd in het kader van de nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, tenzij de verdere verwerking ervan gedurende een beperkte periode noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen die zich voordoen uit het Wetboek van Koophandel (§§ 238, 257 lid 4 HGB) en het belastingwetboek (§ 147 lid 3, 4 AO).De daar vastgestelde bewaar- en documentatietermijnen lopen op tot tien jaar.
 • Bewaring van bewijs met inachtneming van de verjaringsvoorschriften.Volgens §§ 194 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar bedragen, waarbij de normale verjaringstermijn drie jaar is.

8.   Uw rechten

Als betrokkene van de verwerking heeft u op grond van de wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

8.1  Recht op het verstrekken van informatie

U hebt te allen tijde het recht om in het kader van artikel 15 AVG bevestiging van ons te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken; als dit het geval is, hebt u op grond van artikel 15 AVG ook het recht om informatie over deze persoonsgegevens te verkrijgen, evenals bepaalde andere informatie en een kopie van uw gegevens (met name verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers, geplande opslagperiode, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in het geval van overdracht naar een derde land, de passende waarborgen).De beperkingen van § 34 BDSG zijn van toepassing.

8.2  Recht op rectificatie

Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om te eisen dat wij de over u opgeslagen persoonsgegevens corrigeren als deze onnauwkeurig of onjuist zijn.

8.3  Recht op wissing van gegevens

U heeft het recht, onder de voorwaarden van artikel 17 AVG, te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen.Het recht op wissing van gegevens bestaat onder meer niet als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijv. om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke opslagverplichtingen) of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.Verder zijn de beperkingen van § 35 BDSG van toepassing.

8.4  Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden van artikel 18 AVG heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

8.5  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de voorwaarden van artikel 20 AVG heeft u het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk en machineleesbaar formaat overdragen.

8.6  Herroepingsrecht

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde herroepen. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voor inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018.Houd er rekening mee dat de herroeping alleen geldt voor de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping, worden niet beïnvloed door de intrekking van de toestemming. Een informele kennisgeving per e-mail aan ons is voldoende om de herroeping te verklaren.

8.7  Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 21 AVG, zodat we moeten stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Het recht om bezwaar te maken bestaat alleen binnen de grenzen voorzien in artikel 21 AVG.Daarnaast kunnen onze belangen in strijd zijn met het beëindigen van de verwerking, zodat we ondanks uw bezwaar het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken. We zullen onmiddellijk rekening houden met elk bezwaar tegen eventuele directmarketingmaatregelen en zonder bestaande belangen te heroverwegen.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of art. 7 lid 1 punt e (gegevensverwerking in het algemeen belang), als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau, Duitsland
Tel.:+49 (0)375 270 667 10
E-mail: info@pendix.de

8.9  Andere kwesties

Voor verdere kwesties over gegevensbescherming is onze functionaris voor gegevensbescherming beschikbaar onder de hierboven vermelde contactgegevens.

9.   Verplichting om gegevens te verstrekken

In principe bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u dit echter niet doet, kunnen wij u onze website niet zonder beperkingen ter beschikking stellen of uw vragen aan ons beantwoorden. Persoonsgegevens die we niet per se nodig hebben voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden, worden gemarkeerd als vrijwillige informatie.

10.   Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een automatische analyse van uw persoonlijke omstandigheden).