afvoerinstructies

Pendix producten worden ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die recyclebaar en herbruikbaar zijn. Om u ook uw bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van het milieu waarin wij leven, geven wij u de volgende informatie over de verwijdering:

AEEA-richtlijn / Wet op de elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG)

Gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die na gebruik afval is geworden, wordt afgedankte apparatuur genoemd. Eigenaren van oude apparaten zijn verplicht deze gescheiden van het ongesorteerd huishoudelijk afval in te zamelen. Met name oude apparaten moeten niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar in speciale inzamel- en retoursystemen. De producten zelf of hun verpakking zijn gemerkt met dit symbool om dergelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te identificeren.

2. Afgedankte batterijen en accu's die niet door de afgedankte apparatuur worden omsloten, worden vóór de levering gescheiden van de afgedankte apparatuur op een inzamelpunt.

Eigenaren van Pendix afvalapparatuur van particuliere huishoudens kunnen deze rechtstreeks inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de verkoper of fabrikant. Voor het afvoeren van de oude apparatuur kunt u deze bij ons opsturen naar het volgende adres: Pendix GmbH Afvalverwijdering/ Hal 1b Am Schmelzbach 87 08112 Wilkau-Haßlau

WEEE's kunnen gevoelige persoonlijke gegevens bevatten. Dit geldt met name voor informatie- en telecommunicatietechnologie-apparatuur zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op de oude apparaten die moeten worden verwijderd.

Registratienummer van de fabrikant Als fabrikant in de zin van de ElektroG zijn wij bij de verantwoordelijke stichting Elektro-Altgeräte Register (oor) geregistreerd onder het volgende registratienummer: AEEA-registratienummer DE 8927232320

Batterijrichtlijn / Batterijwet (BattG)

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen Als fabrikant en distributeur van oplaadbare batterijen zijn wij op grond van de Batterijwet (BattG) verplicht om uw aandacht te vestigen op de volgende punten: Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval, dit wordt aangegeven door het volgende symbool van de doorgestreepte vuilnisbak die op de oplaadbare batterijen of hun verpakking te vinden is. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's in te leveren.

ton

Onder dit symbool vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betekenis: Pb: Batterij bevat lood / Cd: Batterij bevat cadmium / Hg: Batterij bevat kwik Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid als ze niet op de juiste wijze worden opgeslagen of verwijderd. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled.

U kunt gebruikte batterijen na gebruik in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten) gratis inleveren of naar ons terugsturen. De verkoop op de verkooppunten is beperkt tot de hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor eindgebruikers en tot de gebruikte batterijen die de distributeur als nieuwe batterijen in zijn assortiment vervoert of heeft vervoerd. Voor het afvoeren van de oude apparatuur kunt u deze bij ons opsturen naar het volgende adres: Pendix GmbH Entsorgung/ Halle 1b Am Schmelzbach 87 08112 Wilkau-Haßlau Hier moet u de wettelijke voorschriften voor de verzending van gevaarlijke goederen in acht nemen.

Registratienummer van de fabrikant Als fabrikant in de zin van de BattG zijn wij ingeschreven in het register van de inwoners van de Bundesamt für Umwelt onder het registratienummer 21008242 en aangesloten bij de stichting "Gemeinsames Rücknahmesystem GRS".