Bluetooth logoff/login

Bluetooth kan worden geactiveerd en gedeactiveerd met de aan/uit-schakelaar op de Pendix. Voorwaarde: De ePower is ingeschakeld en de verlichte ring is actief. Voor handmatige activering van Bluetooth moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. Zet het ondersteuningsniveau op de ePower op "Smart".

Druk de aan/uit-schakelaar 4 seconden in. De lichtring begint rood te knipperen, d.w.z. dat de ePower klaar is om op de app aan te sluiten.

3. zoeken, selecteren en aansluiten van de ePower in de app

Als in de ePower al automatische Bluetooth geactiveerd is, begint de ePower niet rood te knipperen, maar is de ePower al klaar voor aansluiting op de app zodra de batterij wordt ingeschakeld.

De verbinding tussen mobiele telefoon en Pendix eDrive is snel en eenvoudig via Bluetooth.

Om uw telefoon aan te sluiten op de Pendix eDrive, stelt u de ePower-toets in op Smart en drukt u gedurende 4 seconden op de aan/uit-knop. Dit activeert de Bluetooth en u kunt verbinding maken met de Pendix App.

verbindingsproblemen

Bij verbindingsproblemen met het Pendix systeem kan het kortstondig in- en uitschakelen van de vliegmodus op de mobiele telefoon helpen. Hierdoor wordt de Bluettoth-verbinding automatisch gereset. Daarna kunt u een nieuwe verbindingspoging starten in de app.