Informatie over de batterij

HMI-firmwareversie
Het nummer geeft de versie van de software aan die momenteel in de batterij is geïnstalleerd.

BMS-firmwareversie
Het nummer geeft de versie van de software aan die momenteel in het batterijbeheersysteem is geïnstalleerd.

BMS Oplaadcycli
Het aantal volledige ladingen van de batterij. Hier worden deelladingen bij elkaar opgeteld om een volledige laadcyclus te vormen.

Gezondheidsstatus in %
De gezondheidsstatus van de batterij wordt hier weergegeven.

BMS RFCC
De batterijcapaciteit wordt hier weergegeven.

Max. celspanning
De maximale celspanning in uw accu.

Min. celspanning
De minimale celspanning in uw batterij.

Verschil celspanning
Verschil tussen maximale en minimale celspanning in uw accu.

Gebruikte energiestatistieken
Is de ondersteuning in % van alle ritten die u in een van de Pendix-modi hebt gemaakt.

Verbindingsstatus Batterij
Geeft aan of uw batterij is aangesloten op een motor.